Red Cross Med Center

Sieć punktów diagnostyczno-terapeutycznych na terenie Ukrainy.

RED CROSS MED CENTER to sieć punktów diagnostyczno-terapeutycznych na terenie Ukrainy których misją jest opieka nad dziećmi z traumą, oferujących psychoterapię, i zwalczanie dysfunkcji wieku rozwojowego, w tym m.in. zaburzeń emocjonalnych i koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej oraz z zaburzeń wzroku, słuchu i mowy.

W obliczu agresji Rosji na Ukrainę i trwającej na jej terenie wojny, gwałtownie rośnie odsetek ludzi dotkniętych jej skutkami. To ofiary działań wojennych: żołnierze, ale i ludność cywilna w tym kobiety i dzieci. Dotknięte kalectwem, traumą, wymagają natychmiastowej pomocy. Projekt RED CROSS MED CENTER jest Polską inicjatywą w duchu solidarności z narodem Ukraińskim.

Celem projektu jest wybudowanie na terenie Ukrainy sieci obiektów medycznych dedykowanych rehabilitacji. Projekt łączy inicjatywy środowisk twórczych: naukowego, akademickiego i biznesu. Projekt pilotażowy, zainicjowany przez fundację AYA Found we współpracy z Narodowym Związkiem Architektów Ukrainy, w styczniu 2023 na Forum 4 Designe Day w Katowicach. Autorem koncepcji jest art. proj. Aleksander Janicki, autor wielu nagrodzonych w Polsce i na świecie obiektów architektonicznych (np. Pawilonu Expo 2005 w Aichi w Japonii czy Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu wyróżniony nagrodą EMYA 2022 (European Museum of the Year Award) jako jedyny obiekt z Polski.

Projekt RED CROSS MED CENTER jest w stadium projektowym we współpracy z architektami ukraińskimi. Obecnie powstają projekty trzech obiektów medycznych w wyznaczonych przez władze lokalne Ukrainy w Stryju, Brzeżanach i Tarnopolu.

Projekt RED CROSS MED CENTER, poza aspektem humanitarnym ma też wymiar symboliczny: ma być konkretnym dowodem wsparcia wolnego świata dla Ukrainy już teraz. Zainicjowany przez Polskę, wdrażać ma innowacyjny know-how tworzone w oparciu o międzynarodową sieć współpracy. Projekt łączy najnowsze zdobycze nauki, techniki i technologii. To HUB PRZYSZŁOŚCI, rzadka okazja adaptacji wielu nowatorskich rozwiązań w jeden holistyczny byt odpowiadający na konkretne potrzeby ludności cywilnej Ukrainy.

Projekt ma też potencjał w skali globalnej. Skalowalność i adaptatywność projektu do konkretnych potrzeb dedykowany może być też społeczności międzynarodowej: może być wdrażany w zapalnych miejscach świata. To projekt o charakterze holistycznym w duchu Nowego Europejskiego Bauhausu odpowiadający na wyzwania cywilizacyjne, zarazem realizujący cel nadrzędny: ratowanie ludzkiego życia i poprawę kondycji ludności cywilnej w miejscach ogarniętych wojną. Ukraina czeka. Zróbmy to razem! Давайте зробимо це разом! Let’s do this together! Zapraszamy!

Projekt RED CROSS MED CENTER skupia inicjatywy środowiska naukowego, akademickiego i biznesu. Działa przy wsparciu wielu instytucji z Polski i zagranicy w tym: Małopolska Okręgowa Izby Architektów Polskich, SARP, środowisko akademickie i naukowe Krakowa oraz fundacje: AYA Found i In Corpore. Powstały z inicjatywy Polski i ukraińskich środowisk twórczych, realizowany jest przez społeczność międzynarodową w tym: naukowców, architektów, projektantów, artystów, inżynierów, informatyków, twórców sztucznej inteligencji w diagnostyce i praktyce medycznej. To wyjątkowe polaczenie różnych rozwiązań o charakterze innowacyjnym. Holistyczny projekt RED CROSS MED CENTER realizowany jest w ramach programów: Kultura Futura e-POLIS i pomocowego dla obywateli Ukrainy – Kultura Futura Świt. Obejmuje działania natury praktycznej korzystając z osiągnięcia nauki z zakresu: medycyny obliczeniowej – polaczenie medycyny z informatyką i sztuczną inteligencją, robotyką i innowacyjnymi rozwiązaniami z dziedziny architektury związanych z medycyną przyszłości i zrównoważonym rozwojem w architekturze.

Celem projektu jest wybudowanie na terenie Ukrainy sieci obiektów medycznych bezpiecznych dedykowanych rehabilitacji. Już teraz wyznaczone są trzy lokalizację uzgodnione z samorządem lokalnym w Stryju, Brzeżanach i Tarnopolu. To konkretne zadanie, będące przykładem solidarności i współpracy międzynarodowej. Poza praktycznym działaniem w obszarze medycyny projekt ma też wymiar symboliczny – jest wyrazem solidarności między narodami.

To zatem wizytówka działania opartego na współpracy i kreatywności dla dobra potrzebujących na Ukrainie. Dzięki skalowalności także dedykowany społeczności międzynarodowej: może być wdrażany w zapalnych miejscach świata. To projekt o charakterze holistycznym w duchu Nowego Europejskiego Bauhausu odpowiadający na wyzwania cywilizacyjne zarazem realizujący cel nadrzędny: ratowanie ludzkiego życia i poprawę jego kondycji psychofizycznej.

Aleksander Baranowski
NSAU, koordynator projektów
+380 67 329 1167
alex.baranowski@ukr.net

Aleksander Janicki
Prezes AYA Found
autor projektu RED CROSS MED CENTER
członek Komisji Ekspertów Narodowego Stowarzyszenia Architektów ds. odbudowy i współpracy międzynarodowej.
+48 793397963
alekjanicki@gmail.com

BEZPIECZNY DOM ZDROWIA
BEZPIECZEŃSTWO W WIELU WYMIARACH

PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Forma budynku nawiązuje do znaku graficznego Czerwonego Krzyża i chroni obiekt zgodnie z literą Konwencji Genewskiej.

BUDYNEK BEZPIECZNY

Jest obiektem o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa.
W razie zagrożenia mobile skrzydła budynku AUTOMATYCZNIE się zamykają chroniąc pacjentów i personel przed ostrzałem i odłamkami

SATELITARNA SYGNALIZACJA OCHRONA

Budynek chroniony przez zintegrowany system satelitarny dedykowany obiektom medycznym.

BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
INNOWACYJNE KNOW-HOW

BioMedAqua – to jedna z wielu innowacyjnych technologii które mają być składowymi budynku. Metoda dezynfekcji przez zamgławianie suchą mgłą pozwala na skuteczną eliminację patogenów w powietrzu. To w budownictwie novum.

Funkcjonalność w połączeniu z holistycznym ekosystemem
Ogrody wertykalne – świat natury i multi-sensorycznych doznań

To zarazem oaza – miejsce rehabilitacji, wyciszenia i zdrowia dla ofiar ale i bohaterów XX-wiecznej Europy. 
Obrońców wolnego świata.

M-30 / Droga Jedności Ukrainy / Droga Jedności Społeczności Międzynarodowej

Międzynarodowa droga M30 / ukr. Автошлях М 30 / – droga o znaczeniu międzynarodowym na Ukrainie, powstała 28 kwietnia 2021 roku w wyniku połączenia istniejących wcześniej magistrali M04 i M12. Ze swoją długością ponad 1400 kilometrów stanowi najdłuższą arterię w Ukrainie. Trasę utworzono w ramach obchodów 30-lecia niepodległości Ukrainy. Znana jest także jako Droga Jedności / ukr. Дорога єдності/. W ramach kampanii na rzecz realizacji projektu: RED CROSS MED CENTER, władze samorządowe już trzech miast Ukrainy, podjęły decyzje o przekazaniu działek pod tą inwestycję. To Stryj, Brzeżany i Tarnopol gdzie ma być realizowany projekt RED CROSS MED CENTER. Tym samym międzynarodowa droga M30 ma się stać Drogą Jedności Społeczności Międzynarodowej we wspieraniu narodu ukraińskiego w walce o wolność i pokój. Także w ujęciu metaforycznym: Droga Jedności w kontekście RED CROSS MED CENTER stać się ma nie tylko symbolem zjednoczonej Ukrainy ale i zjednoczonej Europy i wolnego świata, w dążeniu do uzdrowienia sytuacji geopolitycznej i końca wojny na Ukrainie.

Projekt RED CROSS MED CENTER, zainicjowany został przez jego autora – artystę, projektanta i innowatora w dziedzinie nowych mediów i architektury łączącej low-tech z high-tech, Aleksandra Janickiego podczas 4 DESIGNE DAYS 2023 w Katowicach. Jest realizowany we współpracy z NASAU / Narodowy Związek Architektów Ukrainy reprezentowanym przez prezesa Aleksandra Czyżewskiego i koordynatora NASAU Aleksandra Baranowskiego.

Aleksander Janicki, członek Rady Ekspertów Zawodowych realizujących zadanie polegające na „Koordynacji Działań na rzecz Odbudowy Ukrainy i Współpracy Międzynarodowej”, zarazem prezes Fundacji AYA Found realizującej projekt: KULTURA FUTURA ŚWIT zaprosił do współpracy twórców z Polski i Ukrainy m. in. Prezesa Oddziału Lwowskiego NASAU Nikola Szeremete i Bohdana Goya A7 Architects, wykładowcę na Politechnice Lwowskiej.

To projekt o charakterze holistycznym którego struktura i metodyka działania stać się ma wzorem tego typu placówek na świecie. A że jest oczekiwana w kraju objętym wojną, wyzwaniem jest jego realizacje w trybie ekstraordynaryjnym.

Szczególną okazją na stworzenie międzynarodowego lobby propagującego projekt na arenie międzynarodowej jest tegoroczny zjazd Polonii w Rzeszowie. To z tego grona będzie można stworzyć grupę inicjatywną i ambasadorów projektu RED CROSS MED CENTER na świecie. Jako świadomi obywatele świata cywilizacji zachodniej, bronionej przez Ukrainę, jesteśmy Im to winni. Wesprzyjmy naród Ukraiński. Ofiary nie mogą czekać. Zróbmy to razem! Давайте зробимо це разом! Let’s do this together!
Zapraszamy!

AYA FOUND / program: KULTURA FUTURA ŚWIT
swit.kulturafutura.eu
alekjanicki@gmail.com / +48 793397963

KALENDARIUM PROMOCJI PROJEKTU RED CROSS MED CENTER W POLSCE I ZA GRANICĄ

10 października 2022

Fundacja AYA Found we współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP i przy wsparciu Kraków 5020 zorganizowali wystawę pt. Architekci Ukrainy Wczoraj – Dzisiaj – Jutro. To pierwsza wystawa prac architektów Ukrainy która ze względu na wybuch wojny została zaprezentowana na terenie Polski właśnie w Krakowie w Pawilonie im. S. Wyspiańskiego następnie w Warszawie w siedzibie SARP.

Otwarciu wystawy prac architektów z Ukrainy towarzyszyła prezentacja prac plastycznych dzieci z Ukrainy mieszkających w Krakowie pt. „Dom marzeń” stworzonych w ramach programu Kultura Futura ŚWIT, a także było zaprezentowano mini-koncert Ukraińskiego amatorskiego teatru dla dzieci oryginalnego gatunku „NEW DAY”, pod dyrekcją reżyserki Julii Zabolotnej.

9 listopada 2022

W siedzibie warszawskiego Stowarzyszenie Architektów Polskich odbył się kolejny wernisaż wystawy „Pokój i wojna. Architektura Ukrainy”. W ramach wernisażu miała miejsce konferencja i panel dyskusyjny poświęcony kwestiom odbudowy zniszczonej wojną Ukrainy i pomocy ukraińskim architektom. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Narodowy Związek Architektów Ukrainy, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Dyskusja odbyła się w ramach otwarcia wystawy „Nagroda Roku 2021 Architektów Ukrainy”. 

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy fundacją AYA FOUND z Krakowa a Narodowego Związku Architektów Ukrainy. Umowa została zawarta  w siedzibie SARP w Warszawie a uroczysty podpis pod dokumentem o współpracy złożyli: przez prezes Narodowego Związku Architektów Ukrainy Oleksandr Czyżewski oraz prezes AYA FOUND art. proj. arch. Aleksander Janicki twórca projektu KULTURA FUTUA ŚWIT / Світанок / SUNRISE.

17-19 grudnia 2022

We Lwowie wystartował festiwal architektoniczny „Вежа+”. Tematami przewodnimi IV Międzynarodowego Festiwalu Architektury i Sztuki były dwie kwestie: „Wojna. Architektoniczny wymiar” oraz „Architektura Nowej Ukrainy. Rekonstrukcja”. Spotkanie środowiska architektów z Ukrainy z nielicznym udziałem gości z zagranicy, miało na celu prezentację i omówienie wyników prac architektów Ukrainy z mijającego roku, a także zdefiniowanie wyzwań na rok 2023. 

Na zaproszenie VEZHA Festival we Lwowie miał miejsce także wykład art. proj. arch. Aleksandra Janickiego dotyczący jego działalności projektowej m. innymi dot. nagrodzonych projektów budynków Teatru KTO  w Krakowie i Muzeum Dom Kopernika w Toruniu oraz realizacji wdrażających w praktyce dezyderaty Nowego Europejskiego Bauhausu. M. in. została zaprezentowany projekt o  futurystycznym charakterze pt. Wesoła Hub w Krakowie czy HHOUS i Pawilony ekspozycyjnego łączący tężnię z pawilonu High-tech czy obiektem służącym rehabilitacji – infrastruktury przyszłego parku w centrum Krakowa. 

W ramach delegacji fundacji AYA Found do Ukrainy na IV Międzynarodowego Festiwalu Architektury i Sztuki VEZHA odbyła się także wizyta studialna w zamku Świrz, gdzie prezes НСАУ Oleksander Czyżewski wręczył jako symbol przyszłej współpracy ukraińsko-polskiej – miniaturę zamku Świrz prezesowi projektu Kultura Futura – Świt Aleksandrowi Janickiemu. W wizycie udział wzięli poza prezesami, koordynator projektu ze strony Ukrainy Aleksander Czyżewski i koordynator projektu ze strony polskiej, reprezentująca fundację AYA Foud Vira Prypastnik / UA.

28 stycznia 2023

4 Design Days 2023 w Katowicach.

W konferencji i wystawie projektów z Ukrainy i Polski (autorstwa A. Janickiego z zespołem) wzięłi udział, między innymi, przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów z Ukrainy – prezes Oleksandr Czyżewski i koordynator projektu Aleksander Baranowski, oraz prezes AYA Found – Alek Janicki i przedstawiciel Małopolskiej Izby Architektów RP Piotr Chuczacz.

Zwieńczeniem międzynarodowej konferencji z udziałem delegacji wybitnych architektów z Ukrainy było wręczenie modelu kompleksu szpitalnego – koncepcji A. Janickiego RED CROSS MED CENTER – uznanego jako symbol bezpiecznego domu – wolnej Ukrainy. Koncepcja budynku za zgodą centrali RED CROSS w Genewie.

12 maja 2023

TRANS/IT/US Alek Janicki i przyjaciele.

Inauguracja współpracy polsko-ukraińskiej na terenie ogarniętej wojną Ukrainie na Zamku w Świrz.
Organizacja: Narodowy Związek Architektów Ukrainy i AYA FOUND – Polska w ramach: Kultura Futura e-POLIS, Kultura Futura Swit i XX Bienalle Sztuki Mediów WRO 2023 / AYA Found / KULTURA FUTURA
Michał Musielak, Jacek Krok, Andrzej Czop, Liudmyla Tyrak, Jacek Pilch, Anastasiia Karachun, Andrii Sacheva, Veronika Hapchenko, Mariia Mytrofanowa, Marianna Janicka-Kordasz, Valeriia Ananina, Tania Bulaj, Larysa Luchynska, Tania Ternovska, Oksana Zhupko.

20 maja 2023

Projekt DNA Ucraino VENICE 2023. To wystawa skoncentrowana na symbolicznym badaniu Genius Loci ukraińskiej kultury z myślą o kreatywności w kontekście przyszłości i rekonstrukcji kraju po wojnie.

Projekt, który wypełniał luki w naszej rekonstrukcji przeszłości, kruchej i delikatnej, ale niosącej potężną siłę transformacji na przyszłość. 
Projekt był głosem, który pomoże wzmocnić europejski przekaz w kontekście wojny i promować dialog kulturowy, wzajemną integrację kontekstów ukraińskich i europejskich w nowych czasach.

Zaproszony przez Narodowy Związek Architektów Ukrainy przedstawiciel AYA Found Aleksander Janicki przekazał rzeźbę Kamień węgielny swojego autorstwa, będącą symbolem rodzącego się nowego miejsca na mapie Europy – Hubu Świrz w którym ma miejsce wystawa prac studentów z Ukrainy studiujących w Polsce w ramach działań pomocowych oraz projekty i cykl fotografii autorstwa A. Janickiego stworzonych we współpracy z Anastasiią Karachun  z Fundacji AYA Found.
Przy „kamieniu węgielny” z Roberto Bianconi dzięki któremu wystawa DNA Ukrainy odbyła się w tak szczególnym miejscu i czasie.

15 czerwca 2023

Ukraińsko-polski program współpracy na rzecz budowy serii ośrodków rehabilitacyjnych RED CROSS MED CENTER zainicjowany przez autora – na drodze łączącej zachód i wschód Ukrainy. Decyzją mera miasta Stryj i Głównego Architekta Miasta została określona pierwsza szpitala. Pilotażowy ośrodek zostanie zbudowany w Stryju. Kolejna wizyta ma mieć miejsce już niebawem w Bierieżanach. 

Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa, Lwowski Związek Architektów Ukrainy, Narodowy Związek Architektów Ukrainy – НСАУ, Kultura Futura, Stryjska Rada Miejska, Alek Janicki, Oleh Kanivets, Bohdan Hoy.

29 czerwca 2023

Prezentacja projektu architektoniczno-artystycznego DNA UKRAINY w Kijowie

3-4 lipca 2023

Międzynarodowa konferencja architektoniczna „Architektura wyzwań. Odbudowa Ukrainy” w Warszawie. We współpracy z Politechnika Warszawska, Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

2-6 lipca 2023

Udział w Kongresie UIA w Kopenhadze

25-27 sierpnia 2023

Wystawa w Gdyni.

20-21 września 2023

KIAF – Krakow International Interior&Architecture Fair, Expo Kraków – wystawa projektów z Ukrainy i Polski ze uroczystą prezentacją projektu: RED CROSS MED CENTER z udziałem władz Ukrainy i Polski oraz środowiska architektonicznego i budowlanego.

21-22 września 2023

Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE – Targi Poznańskie 2023 / 1000 uczestników, 40 debat z udziałem 100 prelegentów

29 września – 1 października 2023

Festiwal Architektury WIEŻA we Lwowie / AYA FOUND Wenecja, zamek Świrz – Ukraina

3-4 października 2023

Udział w Tygodniu Architektury w Madrycie

12-13 października 2023

Międzynarodowa konferencja „UREHERIT: Architects for heritage in Ukraine: recreating identity and memory”. Lwów – Ukraina

26-27 października 2023

Udział w Biennale Architektury w Krakowie. Wystawa prac architektów Ukrainy. Wystawa projektów z Ukrainy i Polski z uroczystą prezentacją projektu: RED CROSS MED CENTER z udziałem władz Ukrainy i Polski oraz środowiska architektonicznego i budowlanego.

26 października 2023

Wystawa TRAN/IT/US – Świrz-Lwów-Kraków-Wenecja-Wrocław-Kraków – podsumowanie międzynarodowego projektu AYA Found dotyczącego pomocy uchodźcom w Polsce i organizacji pomocy na Ukrainie.

listopad 2023

Prezentacja konkursu Premia NSAU w okręgowych oddziałach w Dnieprze, Czerkasach, Charkowie.

23 grudnia 2023

Krajowy Zjazd NSAU – Ogłoszenie wyników konkursu „Nagroda Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy”, Kijów

W ramach propagowania idei RED CROSS MED CENTER pracuje Komisja Ekspertów Narodowego Stowarzyszenia Architektów ds. odbudowy, Fundacja Izby Architektów NSAU, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izba Architektów RP. NSAU aktywnie uczestniczy w tworzeniu Kodeksu Budowlanego Ukrainy / seminaria kompanii partnerskich w Kijowie oraz innych miastach kraju.

Przygotowywana jest też kampania informacyjno-promocyjna RED CROSS MED CENTER w Polsce i za granicą w tym w szczególności w Stanów Zjednoczonych Ameryki, krajach UE we współpracy z Komisją Europejską oraz na terenie Japonii we współpracy z PORT OF HUMANITY TSURUGA MUSEUM.

Zapraszamy do współpracy!