Pawilon im. Stanisława Wyspiańskiego

Pawilon im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (multimedialny spektakl).