Małopolskie Drzewo Inwestycji i Innowacji

„Małopolskie Drzewo Inwestycji i Innowacji” – multimedialna rzeźba, która ma być symbolem gospodarki Małopolski. „Drzewo” to nie tylko instalacja artystyczna, ale też urządzenie, poprzez które można m.in. połączyć się z internetem czy zrobić zdjęcie.